Skip to content

Poruchy zraku

d-jasle-vo14Sme špeciálne výchovné zariadenie, ktoré viac ako 20 rokov úspešne lieči deti s poruchami zraku. Poskytujeme starostlivosť deťom od 1 do 3 rokov na jednom z troch oddelení nášho zariadenia.

Deti prijímame na základe doporučenia príslušného očného lekára a žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia. Zameriavame sa na liečbu škúlenia (strabizmu), tupozrakosti (amblyopie) a pooperačných stavov. Dĺžka pobytu sa riadi zdravotným stavom dieťaťa a musí trvať najmenej 3 mesiace.

Starostlivosť o zrakovo postihnuté deti zabezpečuje špeciálne školená očná sestra v ortoptike a pleoptike v spolupráci s očným lekárom dieťaťa. Odborným garantom je MUDr. Tatiana Zelníková, s ktorou máme dlhoročnú spoluprácu.

Prístroje na liečbu detí zabezpečuje Mesto Žilina, odbor sociálny a bytový.

Očné cvičenia sú zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí (rozcvička, výchovné zamestnania, pobyt vonku…).