Skip to content

Poplatky

 

Poplatky:

  • Poskytovaná starostlivosť dieťaťu do 3 rokov (ošetrovné): 280 eur / mesiac / 1 dieťa. Možnosť preplácania zákon 561/2008 – novelizovaný k 1.1. 2016.
  • Poskytovaná starostlivosť dieťaťu nad 3 roky (ošetrovné): 90 eur / mesiac / 1 dieťa.
  • Deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo Žiliny, platia po dovŕšení troch rokov poplatok140 eur / mesiac / 1 dieťa.
  • Stravné: 1,50 eur / deň / 1 dieťa

Výška úhrady:

Výšku úhrady upravuje čl. 5 VZN mesta Žilina č. 9/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí, ktoré je dostupné na stránke www.zilina.sk

Bližšie informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky či e-mailom.