Skip to content

O nás a našich aktivitách

d-jasle-vo-1Poskytujeme dennú starostlivosť deťom vo veku od 1 do 3 rokov. Máme tri oddelenia s celkovou kapacitou 45 miest – z toho 15 pre deti s očnými vadami.

Deti sú umiestnené na oddelenia podľa veku.

Starostlivosť o deti zabezpečuje špeciálny zdravotnícky personál – detské sestry.

Na každom oddelení pracujú tri detské sestry a pomocný personál.

Pri výchovnej práci spolupracujeme s logopédom a psychológom.

Režim dňa

  • 6:00 – 8:00 Ranný filter, voľné hry
  • 8:00 – 8:30 Rozcvičky, toaleta
  • 8:30 – 9:00 Desiata
  • 9:00 – 9:45 Výchovné zamestnania
  • 9:45 – 11:30 Pobyt detí vonku
  • 11:30 – 12:00 Obed
  • 12:00 – 14:00 Spánok detí
  • 14:00 – 14:30 Olovrant, hygiena
  • 14:30 – 16:30 Voľné hry a odovzdávanie detí rodičom

 

Stravovanie detí

Stravovanie pre deti je zabezpečené v našej vlastnej kuchyni. Kuchyňa má vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok. Stravu a pitný režim pripravujú a vydávajú kuchárky s adekvátnym vzdelaním.

Strava je poskytovaná, tak aby v plnej miere poskytovala deťom zdravé – hygienicky nezávadné jedlo, v ktorom sú zastúpene všetky dôležité zložky potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa. Dodržujeme pitný režim detí a denne podávame čerstvé ovocie a zeleninu. 

Pozrite si aktuálny jedálniček.

 

Aktivity detí


V priebehu roka organizujeme pre deti karneval, bábkové divadlo, Deň detí, Mikuláš, oslavy narodenín a menín a iné aktivity podľa ročného obdobia a možností.