Skip to content

O nás

d-jasle-vo-1Poskytujeme dennú starostlivosť deťom vo veku od 1 do 3 rokov. Máme tri oddelenia s celkovou kapacitou 50 miest – z toho 15 pre deti s očnými vadami. Deti sú umiestnené na oddelenia podľa veku. Starostlivosť o deti zabezpečuješpeciálny zdravotnícky personál – detské sestry. Na každom oddelení pracujú tri detské sestry a jedna pomocná sila. Pri výchovnej práci spolupracujeme s logopédom a psychológom. Otvorené máme od 6:00 do 16:30.

 

Režim dňa

  • 6:00 – 8:00 Ranný filter, voľné hry
  • 8:00 – 8:30 Rozcvičky, toaleta
  • 8:30 – 9:00 Desiata
  • 9:00 – 9:45 Výchovné zamestnania
  • 9:45 – 11:30 Pobyt detí vonku
  • 11:30 – 12:00 Obed
  • 12:00 – 14:00 Spánok detí
  • 14:00 – 14:30 Olovrant, hygiena
  • 14:30 – 16:30 Voľné hry a odovzdávanie detí rodičom

Strava
Kuchyňu máme vlastnú, v ktorej varia dve vyučené kuchárky detské jedlá podľa predpísaných noriem. Dodržujeme pitný režim detí. Pozrite si aktuálny jedálniček.

Aktivity
V priebehu roka organizujeme pre deti karneval, bábkové divadlo, Deň detí, Mikuláš, oslavy narodenín a menín.